Resultat månadsskjutningar Luftgevär 2008-2009

 

Januari 2008  

Februari 2008

Mars 2008

April 2008

Maj 2008

Juni 2008

Augusti 2008

September 2008

Oktober 2008

November 2008

December 2008

Januari 2009

Februari 2009

Mars 2009

April 2009

Maj 2009

Juni 2009

Augusti 2009

Oktober 2009

November 2009