Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas 2021-02-14 kl. 14:00 i Teaterlokalen, Vittsjö Medborgarhus. Handlingar inför årsmötet kommer att publiceras löpande på denna sida.

Kallelse

Dagordning samt styrelsens förslag till medlemsavgift

Verksamhetsberättelse 2020

Resultatrapport 2020

Balansrapport 2020

Motion från Kristian Svensson - Ombyggnad Skyttegården
Motion från Kristian Svensson - Ombyggnad Skyttegården - Förfrågningsunderlag
Motion från Kristian Svensson - Ombyggnad Skyttegården - Finansieringskalkyl
Motion från Kristian Svensson - Ombyggnad Skyttegården - Ritning
Motion från Kristian Svensson - Ombyggnad Skyttegården - Medlemserbjudande
Motion från Kristian Svensson - Ombyggnad Skyttegården - Styrelsens förslag till beslut

Valberedningens förslag (ej klart)

Revisionsberättelse (ej klart)